Avgiftskalkulator

Fartøy- og seilasinformasjon
Sikkerhetsavgifter
Gjelder ikke fartøy mindre enn 70 meter
Om kalkulatoren

Ved å oppgi nøkkeldata om et fartøy, seilas og sikkerhetssoner vil kalkulatoren regne ut hva et slikt oppdrag vil koste.

Oppgi fartøyets totale avgiftspliktige BT. Om los skal benyttes må antall losingstimer oppgis. Ved anløp til sikkerhetssonen Grenland må det oppgis lastekapasitet for å kunne beregne kostnaden. Oppgi også fartøyets ESI-score om du ønsker at den skal hensyntas.

Velg aktuell sikkerhetsavgift om du ønsker kostnadsberegning for denne.

(1) For sikkerhetssonene Rogaland, Rogaland/Kårstø og Oslofjorden ilegges det 25 % av ordinær sikkerhetsavgift for seilaser innenfor området. Dette hensyntas ikke av denne avgiftskalkulatoren.

Fritak fra losberedskapsavgift

Fartøy på 8 000 BT eller mindre og fartøy med en ESI-score på minst 50 publisert på hjemmesiden til ESI-registeret og som i tillegg har BT på 20 000 eller mindre, vil bli fritatt fra losberedskapsavgiften fra 1. februar 2023.

RABATT FOR ESI SCORE

Fartøy med en ESI-score på minst 50 publisert på hjemmesiden til ESI-registeret, gis 25 % rabatt i sikkerhetsavgiften fra 1. mars 2022. Fra 1. februar 2023 gis det også 50 % rabatt i losberedskapsavgiften for skip med bruttotonnasje på mer enn 20 000 BT. Rabatten kalkuleres ved å redusere BT.

Årsavgifter

Kalkulatoren tar ikke hensyn til om årsavgifter er betalt. Fakturalinjer som er dekket av gyldig årsavgift kan ignoreres.

Gjeldende forskrifter

Losplikt avgjør om det må benyttes los samt betales Losberedskapsavgift. Mer om dette under Havne- og farvannslov og losplikt. Informasjon om alle gjeldende avgifter og når de trer i kraft finner du under Avgifter.