Avgiftskalkulator

Fartøy- og seilasinformasjon
Sikkerhetsavgifter
Gjelder ikke fartøy < 70 meter
Om kalkulatoren

Ved å oppgi nøkkeldata om et fartøy, seilas og sikkerhetssoner vil kalkulatoren regne ut hva et slikt oppdrag vil koste.

Oppgi fartøyets totale avgiftspliktige BT. Om los skal benyttes må antall losingstimer oppgis. Ved anløp til sikkerhetssonen Grenland må det oppgis lastekapasitet for å kunne beregne kostnaden. Oppgi også fartøyets ESI-score om du ønsker at den skal hensyntas.

Velg aktuell sikkerhetsavgift om du ønsker kostnadsberegning for denne.

(1) For sikkerhetssonene Rogaland, Rogaland/Kårstø og Oslofjorden ilegges det 25 % av ordinær sikkerhetsavgift for seilaser innenfor området fra 1. januar 2013. Dette hensyntas ikke av denne avgiftskalkulatoren.

Fritak fra losberedskapsavgift

Fartøy på 8000 BT eller mindre og fartøy med en ESI-score på minst 50 publisert på hjemmesiden til ESI-registeret, vil bli fritatt fra losberedskapsavgiften fra 1. januar 2016.

Årsavgifter

Kalkulatoren tar ikke hensyn til om årsavgifter er betalt. Fakturalinjer som er dekket av gyldig årsavgift kan ignoreres.

Gjeldende forskrifter

Losplikt avgjør om det må benyttes los samt betales Losberedskapsavgift. Mer om dette under Losloven og losplikt. Informasjon om alle gjeldende avgifter og når de trer i kraft finner du under Avgifter.