Current Port Announcements
The table below shows all announcements for ports in SafeSeaNet Norway, set by the administrator of each respective port.
Port NameAdministratorAnnouncementValid To
Abelvar (NOABV)NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKSBeslutning om å nekte sjømenn landlov
Gjelder for Trøndelag politidistrikt fra og med: 18: mars 2020 kl. 10:00.
I medhold av Utlendingsloven § 16 første ledd fremgår det at en utlending som forlater sin stilling om bord på skip eller luftfartøy, må ikke gå i land i riket uten tillatelse fra politiet. Det følger også av Utlendingsforskriften § 4-17 at politiet må gi tillatelse til dette.
Videre fremgår det i Utlendingsloven § 16 annet ledd at kongen i forskrift kan gi regler om sjøfolks landlov under opphold på skip i norsk havn og om adgangen til å nekte landlov.
Det følger av Utlendingsforskriften § 4-19 femte ledd at politiet kan nekte utenlandske besetningsmedlem landlov når det finnes påkrevd av ordensmessige, sikkerhetsmessige eller andre særlige grunner.
Politimesteren beslutter med dette slik nektelse av landlov med virkning fra 18. mars 2020 kl. 10:00.
Det vises til faren for liv og helse, herunder faren for smitte av koronaviruset (Covid-19). Koronaviruset er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden. Den 30.1.20 erklærte Verdens helseorganisasjon utbruddet for “en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal
folkehelse”. Erklæringen er ment å styrke Verdens helseorganisasjon sin koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av dette viruset. Fra 10.3.20 har Helsedirektoratet registrert at sykdommen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som har blitt syke. Den 12.3.20 ble utbruddet videre erklært som en pandemi. Helsedirektoratet har vedtatt nødvendige omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Blant annet for å beskytte sårbare grupper i samfunnet. Justis- og beredskapsdepartementet kunngjorde den 15.3.20 en ny forskrifi med umiddelbar ikrafttredelse “om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen “.
Formålet er å trygge folkehelsen mot “den allmennfarlige smittsomme sykdommen"

Politiet finner nektelse av landlov nødvendig av hensyn til smitte, liv og helse.

Trøndelag politidistrikt, Trondheim 18. mars 2020.
Mant Fostervold visepolitimester for
Nils Kristian Moe politimester
 
Gjaslingan (NOZGJ)NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKSBeslutning om å nekte sjømenn landlov
Gjelder for Trøndelag politidistrikt fra og med: 18: mars 2020 kl. 10:00.
I medhold av Utlendingsloven § 16 første ledd fremgår det at en utlending som forlater sin stilling om bord på skip eller luftfartøy, må ikke gå i land i riket uten tillatelse fra politiet. Det følger også av Utlendingsforskriften § 4-17 at politiet må gi tillatelse til dette.
Videre fremgår det i Utlendingsloven § 16 annet ledd at kongen i forskrift kan gi regler om sjøfolks landlov under opphold på skip i norsk havn og om adgangen til å nekte landlov.
Det følger av Utlendingsforskriften § 4-19 femte ledd at politiet kan nekte utenlandske besetningsmedlem landlov når det finnes påkrevd av ordensmessige, sikkerhetsmessige eller andre særlige grunner.
Politimesteren beslutter med dette slik nektelse av landlov med virkning fra 18. mars 2020 kl. 10:00.
Det vises til faren for liv og helse, herunder faren for smitte av koronaviruset (Covid-19). Koronaviruset er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden. Den 30.1.20 erklærte Verdens helseorganisasjon utbruddet for “en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal
folkehelse”. Erklæringen er ment å styrke Verdens helseorganisasjon sin koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av dette viruset. Fra 10.3.20 har Helsedirektoratet registrert at sykdommen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som har blitt syke. Den 12.3.20 ble utbruddet videre erklært som en pandemi. Helsedirektoratet har vedtatt nødvendige omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Blant annet for å beskytte sårbare grupper i samfunnet. Justis- og beredskapsdepartementet kunngjorde den 15.3.20 en ny forskrifi med umiddelbar ikrafttredelse “om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen “.
Formålet er å trygge folkehelsen mot “den allmennfarlige smittsomme sykdommen"

Politiet finner nektelse av landlov nødvendig av hensyn til smitte, liv og helse.

Trøndelag politidistrikt, Trondheim 18. mars 2020.
Mant Fostervold visepolitimester for
Nils Kristian Moe politimester
 
Kolvereid (NOKLD)NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKSBeslutning om å nekte sjømenn landlov
Gjelder for Trøndelag politidistrikt fra og med: 18: mars 2020 kl. 10:00.
I medhold av Utlendingsloven § 16 første ledd fremgår det at en utlending som forlater sin stilling om bord på skip eller luftfartøy, må ikke gå i land i riket uten tillatelse fra politiet. Det følger også av Utlendingsforskriften § 4-17 at politiet må gi tillatelse til dette.
Videre fremgår det i Utlendingsloven § 16 annet ledd at kongen i forskrift kan gi regler om sjøfolks landlov under opphold på skip i norsk havn og om adgangen til å nekte landlov.
Det følger av Utlendingsforskriften § 4-19 femte ledd at politiet kan nekte utenlandske besetningsmedlem landlov når det finnes påkrevd av ordensmessige, sikkerhetsmessige eller andre særlige grunner.
Politimesteren beslutter med dette slik nektelse av landlov med virkning fra 18. mars 2020 kl. 10:00.
Det vises til faren for liv og helse, herunder faren for smitte av koronaviruset (Covid-19). Koronaviruset er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden. Den 30.1.20 erklærte Verdens helseorganisasjon utbruddet for “en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal
folkehelse”. Erklæringen er ment å styrke Verdens helseorganisasjon sin koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av dette viruset. Fra 10.3.20 har Helsedirektoratet registrert at sykdommen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som har blitt syke. Den 12.3.20 ble utbruddet videre erklært som en pandemi. Helsedirektoratet har vedtatt nødvendige omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Blant annet for å beskytte sårbare grupper i samfunnet. Justis- og beredskapsdepartementet kunngjorde den 15.3.20 en ny forskrifi med umiddelbar ikrafttredelse “om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen “.
Formålet er å trygge folkehelsen mot “den allmennfarlige smittsomme sykdommen"

Politiet finner nektelse av landlov nødvendig av hensyn til smitte, liv og helse.

Trøndelag politidistrikt, Trondheim 18. mars 2020.
Mant Fostervold visepolitimester for
Nils Kristian Moe politimester
 
Mjolstadneset (NOMSD)HERØY KOMMUNEISPS-INFORMATION
SECURITY MEASURES at SECURITY LEVEL ONE

By berthing at this port, SSO agree to the following (applies to ships with ISSC):

1. INTRODUCTION
Mjølstadneset hamneanlegg is an IMO registered”Port Facility”. Security measures as specified in the ISPS code, EU regulation and the Norwegian “Sikringsforskrift” are established.
The purpose of this information is to describe the security arrangements which are in place at SECURITY LEVEL ONE.
If a higher security level is implemented the ships in port or scheduled to arrive will receive additional information and will be requested to sign a Declaration of Security.

2. EXCHANGE OF INFORMATION PRIOR TO ARRIVAL
Ships scheduled to berth at Mjølstadneset hamneanlegg are required to submit a Pre-arrival report including ISPS-information (ISSC and security level) and a Crew list not later than 24 hours prior to arrival. This should be done through SafeSeaNet Norway.
In case a need arise to discuss security matters related to this letter or other issues, the SSO should establish contact with the PFSO or person representing PFSO.
PFSO contact telephone +47 99210001
SSO will be informed of security incidents which may have some impact on the ships security or any malfunctions related to the security measures through Declaration of Security (DoS).
PFSO will require that the DoS is signed by SSO.

3. ACCESS CONTROL
Personnel permitted access to the terminal must at all time wear an access permit visibly. Crew can wear the ships ID or a visitor’s pass issued by Mjølstadneset hamneanlegg.
Personnel from Mjølstadneset hamneanlegg will normally be present and conduct access control.
Search of visitors will only be carried out when suspicious circumstances occur.
At night time when loading/unloading is not taking place the ship (SSO) may take responsibilities for access control. In this case SSO will get a key to the gate.
Search of visitors to the ship should at all times be carried out by SSO in accordance with the ships securityplan.

4. DELIVERY OF SHIP’S STORES
PFSO will ensure that stores are kept away from the ship until clearance for loading is submitted by the SSO. The SSO will assume responsibilities for control and search of stores as necessary.
In order to avoid delays, an advanced notification as to composition of load, driver and vehicle ID for each delivery is preferred.
 
Ottersoy (NOOTO)NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKSBeslutning om å nekte sjømenn landlov
Gjelder for Trøndelag politidistrikt fra og med: 18: mars 2020 kl. 10:00.
I medhold av Utlendingsloven § 16 første ledd fremgår det at en utlending som forlater sin stilling om bord på skip eller luftfartøy, må ikke gå i land i riket uten tillatelse fra politiet. Det følger også av Utlendingsforskriften § 4-17 at politiet må gi tillatelse til dette.
Videre fremgår det i Utlendingsloven § 16 annet ledd at kongen i forskrift kan gi regler om sjøfolks landlov under opphold på skip i norsk havn og om adgangen til å nekte landlov.
Det følger av Utlendingsforskriften § 4-19 femte ledd at politiet kan nekte utenlandske besetningsmedlem landlov når det finnes påkrevd av ordensmessige, sikkerhetsmessige eller andre særlige grunner.
Politimesteren beslutter med dette slik nektelse av landlov med virkning fra 18. mars 2020 kl. 10:00.
Det vises til faren for liv og helse, herunder faren for smitte av koronaviruset (Covid-19). Koronaviruset er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden. Den 30.1.20 erklærte Verdens helseorganisasjon utbruddet for “en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse”. Erklæringen er ment å styrke Verdens helseorganisasjon sin koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av dette viruset. Fra 10.3.20 har Helsedirektoratet registrert at sykdommen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som har blitt syke. Den 12.3.20 ble utbruddet videre erklært som en pandemi. Helsedirektoratet har vedtatt nødvendige omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Blant annet for å beskytte sårbare grupper i samfunnet. Justis- og beredskapsdepartementet kunngjorde den 15.3.20 en ny forskrifi med umiddelbar ikrafttredelse “om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen “.
Formålet er å trygge folkehelsen mot “den allmenfarlige smittsomme sykdommen. Politiet finner nektelse av landlov nødvendig av hensyn til smitte, liv og helse.

Trøndelag politidistrikt, Trondheim 18. mars 2020.
Mant Fostervold visepolitimester for
Nils Kristian Moe politimester
 
Skei - Leka (NOLKA)NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKSBeslutning om å nekte sjømenn landlov
Gjelder for Trøndelag politidistrikt fra og med: 18: mars 2020 kl. 10:00.
I medhold av Utlendingsloven § 16 første ledd fremgår det at en utlending som forlater sin stilling om bord på skip eller luftfartøy, må ikke gå i land i riket uten tillatelse fra politiet. Det følger også av Utlendingsforskriften § 4-17 at politiet må gi tillatelse til dette.
Videre fremgår det i Utlendingsloven § 16 annet ledd at kongen i forskrift kan gi regler om sjøfolks landlov under opphold på skip i norsk havn og om adgangen til å nekte landlov.
Det følger av Utlendingsforskriften § 4-19 femte ledd at politiet kan nekte utenlandske besetningsmedlem landlov når det finnes påkrevd av ordensmessige, sikkerhetsmessige eller andre særlige grunner.
Politimesteren beslutter med dette slik nektelse av landlov med virkning fra 18. mars 2020 kl. 10:00.
Det vises til faren for liv og helse, herunder faren for smitte av koronaviruset (Covid-19). Koronaviruset er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden. Den 30.1.20 erklærte Verdens helseorganisasjon utbruddet for “en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal
folkehelse”. Erklæringen er ment å styrke Verdens helseorganisasjon sin koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av dette viruset. Fra 10.3.20 har Helsedirektoratet registrert at sykdommen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som har blitt syke. Den 12.3.20 ble utbruddet videre erklært som en pandemi. Helsedirektoratet har vedtatt nødvendige omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Blant annet for å beskytte sårbare grupper i samfunnet. Justis- og beredskapsdepartementet kunngjorde den 15.3.20 en ny forskrifi med umiddelbar ikrafttredelse “om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen “.
Formålet er å trygge folkehelsen mot “den allmenfarlige smittsomme sykdommen". Politiet finner nektelse av landlov nødvendig av hensyn til smitte, liv og helse.

Trøndelag politidistrikt, Trondheim 18. mars 2020.
Mant Fostervold visepolitimester for
Nils Kristian Moe politimester
 
Skjarhalden (NOSKH)BORG HAVN IKSFor Attention,
Due the worldwide COVID-19 pandemic has Port of Borg (Port Authority) following restrictions for all Port Calls in our port facilities: Vessel Crew/personnel due loading/unloading must keep distance and no close contact with shore personnel. Ship waste as already existing routines, directly from ship to ship-waste container, handled by crewmembers only.

Please contact your agent for further information.

DENIAL OF SHORE LEAVE

Pursuant to the Immigration Act article 16 and the Immigration Regulations section 4-19, the Chief of Police refuses foreign crew members shore leave in all ports in East Police District. No crew members can leave the ISPS area.

The Act/Regulations opens up for denial of shore leave when this is found to be necessary for reasons of order and security or other particular reasons.
In this case, the Police finds it necessary to implement this measure to prevent the spread of the corona virus.

Best regards
Kenneth Mathisen
Terminal Manager and PSO
The Port Authority
Borg Havn IKS"
31.12.2021